S Darinou Rolincovou v dnes již zcela předělaném průchodu z Vodičkovy do Jungmannovy