Životopis / Biography      

 

PERSONAL DETAILS / OSOBNÍ ÚDAJE 

 
Date and place of birth / Datum a místo narození: 27. 9. 1968, Brno, Czech Republic 
 Status / Stav: Married / Ženatý (20. 8. 1999), synové/sons Jan (* 2. 11. 2002) a Štěpán (* 15. 4. 2008)  
 

EDUCATION / VZDĚLÁNÍ 

 
1974-1977: ZDŠ Řeznická Brno (1. – 3. třída) 
 1977-1979: ZŠ Podolí u Brna (4. - 5. třída) 
 1979-1982: ZŠ Holzova Brno (6.-8. třída) 
 1974-1982: Elementary School, Brno 
 
1982-1986: Gymnázium Táborská 185, Brno 
 1982-1986: Grammar-school, Brno 
 
1990-1994: FAMU, obor scénáristika a dramaturgie, Praha 
 1990-1994: Film Academy, screenplays and dramaturgy branch, Prague, Czech Republic 
   
 

WORK HISTORY / ZAMĚSTNÁNÍ 

 
1994-1995: Copywriter. Reklamní agentura Mark/BBDO, Praha 
 1994-1995: Copywriter. Advertising Agency Mark/BBDO, Prague 
 
1995: Copywriter. Reklamní agentura JWT/Mertis, Praha. 
 1995: Copywriter. Advertise Agency JWT/Mertis, Prague. 
 
1995-1996: Redaktor. Časopis TV DUHA (supplement Večerníku Praha). 
 1995-1996: Editor of Culture column. Magazine TV DUHA (Prague Evening supplement). 
 
1997-1998: Redaktor oddělení public relations a redaktor internetových stránek. Česká televize, Praha. 
 1997-1998: Public Relations Editor and Internet Pages Editor in Czech Television, Prague. 
 
1998-1999: Odborný redaktor rubriky Komunikace. Časopis PC WORLD, Praha. 
 1998-1999: Editor of Communications column. Magazine PC WORLD, Praha. 
 
1999: Šéfredaktor internetových aplikací, Modré stránky, Praha. 
 1999: Internet aplications chief-editor, Blue Pages, Prague. 
 
2000-2002: Editor, zástupce šéfredaktora World Online / Tiscali CZ, Praha. 
 2000-2002: Editor, editor-in-chief assistance, World Online CZ / Tiscali, Prague. 
 
2003-2009: Zástupce šéfredaktora, DiViDi, Praha.
  2003-2009: Editor-in-chief assistance, DiViDi, Prague.